ดูทีวีออนไลน์สทท.

ผังรายการ ทีวีออนไลน์ สทท.

ผังรายการ วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2557

  • 00:00
  • ข่าวภาคดึก
  • 01:00
  • ลีลาชีวิต
  • 01:05
  • NBT World
  • 04:30
  • ธรรมรส ธรรมรัฐ
  • 05:30
  • รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  • 06:00
  • เมืองไทยดี๊ดี
  • 06:30
  • ข่าวภาคเช้า
  • 08:00
  • Newsline
  • 08:30
  • ระเบียงไทยเชื่อมใจอาเซียน
  • 09:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 09:05
  • รัฐสภาของประชาชน
  • 09:50
  • Smart World
  • 10:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 10:05
  • ทันสถานการณ์บ้านเมือง
  • 11:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 11:05
  • เคียงบ่าเคียงไหล่
  • 11:30
  • SMES ชี้ช่องรวย
  • 12:00
  • ข่าวภาคเที่ยง ช่อง 11
  • 13:00
  • ทันสถานการณ์บ้านเมือง
  • 14:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 14:05
  • อร่อยอย่างยิ่ง
  • 14:30
  • สีสันอาเซียน
  • 15:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 15:05
  • รอบภูมิภาค
  • 15:30
  • ชวนชม
  • 16:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 16:05
  • English for Asean
  • 16:30
  • ทฤษฎีเด็ก
  • 16:55
  • สัมผัสที่6
  • 17:00
  • ไฮไลต์ การประกวด To Be Number One Idol
  • 17:30
  • ห้องข่าวภูมิภาค
  • 18:00
  • ข่าวภาคค่ำ
  • 20:00
  • ข่าวในพระราชสำนัก
  • 20:20
  • เย็นศิระเพราะพระบริบาล
  • 20:30
  • ฟันธง มีทางออก
  • 21:00
  • ถอดสลักข่าว
  • 21:30
  • คัดข่าวเด่น
  • 22:00
  • สันติสุขปลายด้ามขวาน
  • 22:05
  • NBT News Focus
  • 23:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 23:05
  • เสียงสวรรค์ตะวันฉาย
  • 00:00
  • ข่าวภาคดึก
  • 01:00
  • ลีลาชีวิต
  • 01:05
  • เวิร์ล ออฟ สปีด
  • 01:30
  • Auto Spicy TV รถเด็ด
  • 02:00
  • NBT World
  • 04:00
  • คริสตจักรในบ้าน
  • 05:00
  • คนครองธรรม
  • 05:30
  • หน้าต่างสุขภาพ
  • 06:00
  • เจาะประเด็น
  • 07:00
  • ข่าวเช้าสุดสัปดาห์
  • 08:00
  • Dr.Zoo สนุกรู้ สนุกคิด
  • 08:30
  • ช่างคิด ช่างสังเกต
  • 09:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 09:05
  • สู่ความหวัง..พลังเอเชีย
  • 10:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 10:05
  • ทันสถานการณ์บ้านเมือง
  • 11:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 11:05
  • Energy Update
  • 11:30
  • Bicycle Diary
  • 12:00
  • ข่าวภาคเที่ยง ช่อง 11
  • 12:50
  • ร้อยแปดพันเก้า กับธนาคารออมสิน
  • 13:00
  • ประเด็นดังหลังข่าว
  • 13:25
  • คันฉ่องส่องไทย
  • 13:30
  • มหัศจรรย์เมืองไทย
  • 14:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 14:05
  • มวยดีวิถีไทย
  • 16:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 16:05
  • NBT ทีวีเด็ก
  • 16:30
  • เที่ยวไปตามใจฝัน
  • 17:00
  • SUARA PATTANI
  • 18:00
  • ข่าวภาคค่ำ
  • 20:00
  • ข่าวในพระราชสำนัก
  • 20:20
  • ด้วยพระบารมี/แผ่นดินสุวรรณภูมิ
  • 20:30
  • ทู บี นัมเบอร์วัน วาไรตี้
  • 21:30
  • ประกวด To be Number One Idols
  • 23:30
  • โบว์แดง
  • 00:00
  • ข่าวภาคดึก
  • 01:00
  • ลีลาชีวิต
  • 01:05
  • เส้นทางกีฬา
  • 01:30
  • NBT World
  • 04:00
  • พระเจ้าสถิตกับเรา
  • 05:00
  • ทิดบ้วนชวนคุย
  • 05:30
  • สูงวัยใจเกินร้อย
  • 06:00
  • เจาะประเด็น
  • 07:00
  • ข่าวเช้าสุดสัปดาห์
  • 08:00
  • ศึกษาทัศน์
  • 08:30
  • มหัศจรรย์แห่งปัญญา
  • 09:00
  • ติวเข้ม เติมเต็มความรู้
  • 10:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 10:05
  • ทันสถานการณ์บ้านเมือง
  • 11:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 11:05
  • ปฏิบัติการข่าวดี
  • 11:30
  • พลังสตรี [ 2 ]
  • 12:00
  • ข่าวภาคเที่ยง ช่อง 11
  • 13:00
  • ประเด็นดังหลังข่าว
  • 13:25
  • คันฉ่องส่องไทย
  • 13:30
  • ส่องโลก
  • 14:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 14:05
  • Golf Paradise
  • 14:30
  • เส้นทางกีฬา
  • 15:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 15:05
  • สะพายกล้องท่องทั่วไทย
  • 15:30
  • อยู่อย่างไทยบนวิถีพอเพียง
  • 16:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 16:05
  • Kiddy คิดดี
  • 16:30
  • เรื่องเล่าจากชุมชน
  • 17:00
  • SUARA PATTANI
  • 18:00
  • ข่าวภาคค่ำ
  • 20:00
  • ข่าวในพระราชสำนัก
  • 20:20
  • ด้วยพระบารมี/แผ่นดินสุวรรณภูมิ
  • 20:30
  • ปัญหาบ้านเมือง
  • 21:20
  • ความสุขของแผ่นดิน
  • 21:30
  • @อันดามัน
  • 22:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 22:05
  • ฟ้าปกดิน
  • 22:30
  • รอยยิ้มของแผ่นดิน
  • 23:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 23:05
  • เพลงประทับจิต
  • 00:00
  • ข่าวภาคดึก
  • 01:00
  • ลีลาชีวิต
  • 01:05
  • NBT World
  • 04:30
  • เจริญธรรม
  • 05:00
  • พุทธธรรมนำปัญญา
  • 05:30
  • รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  • 06:00
  • หัวใจมหัศจรรย์ Miracal Mind
  • 06:30
  • ข่าวภาคเช้า
  • 08:00
  • Newsline
  • 08:30
  • หน้าต่างตะวันตก
  • 08:45
  • กาชาดเพื่อคุณ
  • 09:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 09:05
  • มองรัฐสภา
  • 09:50
  • Smart World
  • 10:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 10:05
  • ทันสถานการณ์บ้านเมือง
  • 11:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 11:05
  • คิดดี ทำดี
  • 11:30
  • ถิ่นไทยปลายแหลมทอง
  • 12:00
  • ข่าวภาคเที่ยง ช่อง 11
  • 13:00
  • ทันสถานการณ์บ้านเมือง
  • 14:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 14:05
  • นักปกครองไทยใจเกินร้อย
  • 14:30
  • ร.พ.สมเด็จพระยุพราช
  • 15:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 15:05
  • รอบภูมิภาค
  • 15:30
  • Bicycle Diary
  • 16:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 16:05
  • Kiddy คิดดี
  • 16:30
  • เวทีคนเก่ง
  • 16:55
  • สัมผัสที่6
  • 17:00
  • ไฮไลต์ การประกวด To Be Number One Idol
  • 17:30
  • ห้องข่าวภูมิภาค
  • 18:00
  • ข่าวภาคค่ำ
  • 20:00
  • ข่าวในพระราชสำนัก
  • 20:30
  • ฟันธง
  • 21:00
  • ถอดสลักข่าว
  • 21:30
  • คัดข่าวเด่น
  • 22:00
  • สันติสุขปลายด้ามขวาน
  • 22:05
  • NBT News Focus
  • 23:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 23:05
  • หันหน้าเข้าหากัน
  • 00:00
  • ข่าวภาคดึก
  • 01:00
  • ลีลาชีวิต
  • 01:05
  • NBT World
  • 04:30
  • ธรรมรส ธรรมรัฐ
  • 05:30
  • รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  • 06:00
  • สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลพัฒนา
  • 06:30
  • ข่าวภาคเช้า
  • 08:00
  • Newsline
  • 08:30
  • สร้างอนาคตประเทศไทย
  • 08:45
  • หัวใจสีขาว
  • 09:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 09:05
  • มองรัฐสภา
  • 09:50
  • Smart World
  • 10:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 10:05
  • ทันสถานการณ์บ้านเมือง
  • 11:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 11:05
  • เพื่อชีวิต พอเพียง
  • 11:30
  • 2 เกลอตะลุย OTOP
  • 12:00
  • ข่าวภาคเที่ยง ช่อง 11
  • 13:00
  • ทันสถานการณ์บ้านเมือง
  • 14:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 14:05
  • สูงวัยใจเกินร้อย
  • 14:30
  • ถิ่นไทยปลายแหลมทอง
  • 15:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 15:05
  • รอบภูมิภาค
  • 15:30
  • หัวใจมหัศจรรย์ Miracal Mind
  • 16:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 16:05
  • คนรักษ์โลก
  • 16:30
  • Asean in 10 Minute
  • 16:55
  • สัมผัสที่6
  • 17:00
  • ไฮไลต์ การประกวด To Be Number One Idol
  • 17:30
  • ห้องข่าวภูมิภาค
  • 18:00
  • ข่าวภาคค่ำ
  • 20:00
  • ข่าวในพระราชสำนัก
  • 20:30
  • ฟันธง
  • 21:00
  • ถอดสลักข่าว
  • 21:30
  • คัดข่าวเด่น
  • 22:00
  • สันติสุขปลายด้ามขวาน
  • 22:05
  • NBT News Focus
  • 23:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 23:05
  • คอ.นธ.พบประชาชน
  • 00:00
  • ข่าวภาคดึก
  • 01:00
  • ลีลาชีวิต
  • 01:05
  • NBT World
  • 04:30
  • บ้านธัมมะ
  • 05:30
  • รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  • 06:00
  • รักษ์มนุษย์
  • 06:30
  • ข่าวภาคเช้า
  • 08:00
  • Newsline
  • 08:30
  • สถานีความคิด
  • 08:45
  • สารคดีเอกลักษณ์ไทย
  • 09:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 09:05
  • มองรัฐสภา
  • 09:50
  • Smart World
  • 10:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 10:05
  • ทันสถานการณ์บ้านเมือง
  • 11:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 11:05
  • Business Smart
  • 11:30
  • ทำมาค้าขาย
  • 12:00
  • ข่าวภาคเที่ยง ช่อง 11
  • 13:00
  • ทันสถานการณ์บ้านเมือง
  • 14:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 14:05
  • บินสูง
  • 14:30
  • ใต้สันติสุข
  • 15:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 15:05
  • รอบภูมิภาค
  • 15:30
  • เรียนนอกรั้ว
  • 16:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 16:05
  • พู่กันแต้มฝัน
  • 16:30
  • NBT ทีวีเด็ก
  • 16:55
  • สัมผัสที่6
  • 17:00
  • ไฮไลต์ การประกวด To Be Number One Idol
  • 17:30
  • ห้องข่าวภูมิภาค
  • 18:00
  • ข่าวภาคค่ำ
  • 20:00
  • ข่าวในพระราชสำนัก
  • 20:30
  • ฟันธง
  • 21:00
  • ถอดสลักข่าว
  • 21:30
  • คัดข่าวเด่น
  • 22:00
  • สันติสุขปลายด้ามขวาน
  • 22:05
  • NBT News Focus
  • 23:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 23:05
  • รอบรู้อาเซียน
  • 23:30
  • พลังสตรี [ 2 ]
  • 00:00
  • ข่าวภาคดึก
  • 01:00
  • ลีลาชีวิต
  • 01:05
  • NBT World
  • 04:30
  • คุณธรรมชีวิต
  • 05:00
  • อัลฮักถอดรหัสสัจธรรม
  • 05:30
  • รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  • 06:00
  • ตะวันยิ้ม
  • 06:30
  • ข่าวภาคเช้า
  • 08:00
  • Newsline
  • 08:30
  • เดินหน้าประเทศไทย
  • 09:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 09:05
  • มองรัฐสภา
  • 09:50
  • Smart World
  • 10:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 10:05
  • ทันสถานการณ์บ้านเมือง
  • 11:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 11:05
  • ถิ่นไทยปลายแหลมทอง
  • 11:30
  • รอบรู้อาเซียน
  • 12:00
  • ข่าวภาคเที่ยง ช่อง 11
  • 13:00
  • ทันสถานการณ์บ้านเมือง
  • 14:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 14:05
  • เวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็ง
  • 15:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 15:05
  • รอบภูมิภาค
  • 15:30
  • Smile Variety
  • 16:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 16:05
  • แผ่นดินทอง
  • 16:30
  • ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
  • 16:55
  • สัมผัสที่6
  • 17:00
  • ไฮไลต์ การประกวด To Be Number One Idol
  • 17:30
  • ห้องข่าวภูมิภาค
  • 18:00
  • ข่าวภาคค่ำ
  • 20:00
  • ข่าวในพระราชสำนัก
  • 20:20
  • เย็นศิระเพราะพระบริบาล
  • 20:30
  • ฟันธง
  • 21:00
  • ถอดสลักข่าว
  • 21:30
  • คัดข่าวเด่น
  • 22:00
  • NBT News Focus
  • 23:00
  • ข่าว ต้นชั่วโมง
  • 23:05
  • Hello AEC
  • 23:30
  • เส้นทางกีฬา

ช่องแนะนำ